foto paslaugos, Potograpis
Photo session with Akvilė in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Rima in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Santa 'GET IN STYLE' in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Margarita 'GET IN STYLE' in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Akvilė in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Erika in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Dovilė in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas. Photo session with Kristina in photographer photo studio, portrait. Photographer - Vaidas Šaukimas.